Spring naar inhoud

Nieuw voorlopig ontwerp herinrichting openbare ruimte

Dit is een totaalbeeld van het voorlopig ontwerp van de Johan Wagenaarlaan en de César Francklaan. Het ontwerp is onder andere gemaakt op basis van de reacties van bewoners. Verkeerskundigadviesbureau Goudappel en Stedenbouwkundig ontwerpbureau Blau hebben het voorlopig ontwerp verder vormgegeven.

Gezien de technische en wettelijke eisen is de gemeente gebonden aan regels en is weinig tot geen aanpassing mogelijk. We horen graag uw reactie op het voorlopig ontwerp. We verzamelen alle reacties en nemen deze mee in het definitief ontwerp.

Bekijk het nieuwe voorlopig ontwerp in detail
Verkeer en parkeren

Bekijk het ontwerp voor verkeer en parkeren via deze link.

Bomen

Bekijk het ontwerp voor bomen via deze link.

Rotonde

Bekijk het ontwerp voor de rotonde via deze link.

Waarom hebben we een nieuw voorlopig ontwerp?

Op 13 december hebben we het schetsontwerp gepresenteerd. Verkeerskundigadviesbureau Goudappel en Stedenbouwkundig ontwerpbureau Blau maakte het ontwerp met de resultaten van de vragenlijst en informatie van de beleidsvelden.

Op 11 april organiseerden we een bewonersavond voor omwonenden waar we het voorlopig ontwerp presenteerden. Een groot aantal bewoners heeft de uitnodiging voor deze avond niet ontvangen. De gemeente wil alle bewoners de kans geven om mee te praten over het ontwerp.

In de tussentijd zijn de voorlopige uitgangs- en aandachtspunten voor 'het nieuwe 30' bekend gemaakt. Deze zijn waar nodig verwerkt in het voorlopig ontwerp.

We organiseren opnieuw een bewonersavond op 26 oktober 2023. Bewoners en omwonenden zijn hier via een brief voor uitgenodigd. U kunt hier vragen stellen en uw reactie geven op het aangepaste voorlopig ontwerp. Wij nodigen u uit om het nieuwe voorlopig ontwerp te bekijken en uw ideeën met ons te delen. Om met ons mee te denken over hoe wij de leefomgeving in deze lanen kunnen verbeteren. De reacties en ideeën die wij ophalen, nemen we mee in het definitief ontwerp.

Terugblik bewonersavond dinsdag 13 december 2022

Op dinsdag 13 december 2022 organiseerden wij een bewonersavond in het raadhuis. Daar hebben wij het schetsontwerp laten zien dat is gemaakt, mede op basis van eerste reacties op de vragenlijst. Een terugkoppeling op basis van de avond en de reacties vindt u hier.

Reacties op het nieuwe voorlopig ontwerp

Reageren op het nieuwe ontwerp was mogelijk t/m vrijdag 10 november.

Reacties

| 12 oktober 2023 11:53

Het is voor fietsers vanuit de Bartoklaan zeer onveilig om over te steken om in zuidelijke richting de Johan wagenaarlaan op te komen (veelal oudere mensen) doordat het eiland in de weg verdwijnt. Doordat verkeerslichten verdwijnen is er ook constant verkeer wat oversteken nog moeilijker/gevaarlijker maakt.| 12 oktober 2023 17:39

Ik woon in Cesar Francklaan 165 en kijk uit op de Schouwbroekerbrug. Op dit moment is de maximum snelheid van het inkomend verkeer vanuit Haarlem gezet op 30km. Niemand houdt zich daaraan, maar toch ik ben er blij mee want de snelheden zijn veelal hoger. Nu is in het plan opgenomen om de Cesar Francklaan tot aan de Wagnerkade op 50km te stellen. Dus eerst moet de mobilist naar 30km (hoera) en mag na de rotonde gas geven tot aan de Wagnerkade. Ik begrijp daar niets van.| 13 oktober 2023 08:27

Afwezig op de 26e, daarom hier: bewoners Wagenaarlaam em overwegend positief over aangepaste plan. Wel de verwachting dat nieuwe rotonde blokkerend gaat werken bij open brug - route vanaf Wagenaarlaan linksaf is dan niet meer mogelijk zolang blokkade er is. Verder goede verbetering van weginrichting die hopelijk ook het "gas vol opentrekken" op Wagenaarlaan tussen Wagnerkade en Bartoklaan enigszins tegen zal gaan. Is echt noodzakelijk. Fietspad(je) vanaf Wagnerkade naar Brucken Fock ook logisch.| 16 oktober 2023 10:51

In het herziene plan is besloten om een deel van de César Francklaan een 50 km zone te laten blijven, ipv de aangekondigde 30 km. :-(
Wij wonen op César Francklaan 125 en zien onderstaand patroon:
1. komende vanaf de Schouwbroekerbrug geven auto's en motoren extra gas omdat het verkeerslicht nog op groen staat, hier wordt vaak de 50 km overschreden
2. komende vanaf de verkeerslichten, richting de Schouwbroekerbrug, wordt er extra gas gegeven omdat de brug iets hoger ligt dan de rijbaan.| 16 oktober 2023 13:51

Prachtig dat we 2,5miljoen besparen. Dan was het eerdere plan nog veel duurder dan ik al dacht. Het blijft naar mijn mening een voltrekt overbodige ingreep. We kunnen daar 'rustig' 50 blijven rijden, van een noodzakelijke ingreep in verband met de verkeersveiligheid is geen sprake. Het plan voor de rotonde is volstrekt in strijd met het 30km idee. Met stoplichten worden het er nul. Is er serieus gekeken of de rotonde voor een betere doorstroming gaat zorgen? Ik kan me dat niet voorstellen.| 16 oktober 2023 14:18

Bij het voorlopig ontwerp C.F.laan oost, wordt vermeld dat dit ontwerp in de basis niet afwijkt van de huidige situatie. Welnu, kijk ik naar de wegsituatie oostelijk van de rotonde richting de brug, dan blijkt dat vanuit Haarlem komend er een rijstrook minder is ingepland. Ook ontbreekt hier de laad- en losplek nabij het voetpad leidend naar de twee torens van het Spaarnelichtcomplex. De benaming C.F.laan oost is in mijn optiek misleidend en zou als C.F.laan midden moeten worden aangeduid.| 16 oktober 2023 14:27

Terugbrengen van 2 naar 1 rijstrook op de C.F.laan vanaf de brug betekent nog langere files tot ver over de brug. Invoegen vanaf de Händellaan door de aanwezigheid van zebrapaden en fietspaden (voorrang) nabij de rotonde, wordt mn na geopende brug niet makkelijker. Fietspaden worden in 2 richtingen gebruikt ook door sterk toegenomen aantal fatbikes die regelmatig met 40 of meer voorbijrijden en bij de rotonde links- of rechtsom geen "gas" terug zullen nemen!!| 16 oktober 2023 14:37

Ik mis snelheids-belemmerende maatregelen (50km) aan de Heemsteedse zijde zowel aan de Haarlemse zijde van de brug. Het wordt steeds meer de sport voor vele weggebruikers, met name motoren en auto's met "opgefokte" mannetjes om met ongedempte uitlaten vooral na de verkeerslichten met een hoop gas de brug over te jagen tot de volgende rotonde op de Europaweg. "Geeft een leuk effect tussen de appartementsgebouwen"!! Toezicht ontbreekt volkomen!| 16 oktober 2023 16:46

Hoe zal de 30km gehandhaafd worden? Dit mis ik in de plannen. Komen er flitskasten? Er wordt zo nu en dan zo hard gereden door autos/motoren dat je je afvraagt wat er gebeurd als er iemand op het verkeerde moment oversteekt..| 19 oktober 2023 15:10

Rotonde met 1 baan is geen goed idee. Bij brug open staat alles vast en is het niet meer mogelijk om vanuit de Bartoklaan naar Jan van Goyenstraat/Zandvoortselaan/ Randweg te rijden.| 19 oktober 2023 18:41

Ter hoogte van jwl 12 is op de parkeerstrook plaats voor drie auto’s. Op de tekening van het voorlopig ontwerp staan nu twee parkeerplaatsen geprojecteerd. Dit betekent een verlies van één parkeerplek, terwijl parkeerplaatsen toch al niet ruim voorhanden zijn.| 20 oktober 2023 14:41

Geachte hr/mevr
Vanuit uw schrijven van 10okt verneem ik dat er geen woningen
Zijn op de CF laan tussen schouwbroekerbrug en kruispunt, kunt u mij dan vertellen waarom ik wel W.O.Z betaal, gelet op de geluidshinder slaat u hier wel erg de plank mis.Mis opstelling ambulanceplek bij spaarnelicht torens en graag stil asfalt vanaf de schouwbroekerbrug als er dan toch 2.5 miljoen bespaart wordt
En een drempel voor de rotonde en na de brug zou de snelheid er uit kunnen halen. Met vr.gr| 20 oktober 2023 19:34

Mooi ontwerp en een forse verbetering. Kan iemand duidelijk maken wat het verschil in breedte is tussen de verschillende wegvlakken met het huidige ontwerp?Echter, veel te veel parkeerplaatsen. Als we verkeer terug willen dringen is een drastischere vermindering van parkeerplaatsen noodzakelijk tov huidige situatie. Is in Haarlem al lang de standaard met één vergunning per woning. Dit moet ruim voldoende zijn. Woningen met eigen oprit automatisch geen vergunning.| 23 oktober 2023 15:50

L.S.
Op de afrit van de Schouwbroekerbrug mag nu 50 km gereden worden, de snelheden zijn vaak veel hoger. Dit brengt veel verkeerslawaai mee voor de bewoners van de 2 Spaarnelichtgebouwen (met 62 woningen).
Dit geluid weerkaatst ook tussen de gevels van Spaarneborgh en Spaarnelicht. Hier is een snelheid van 30 km beter op zijn plaats, en het gebruik van fluisterasfalt. Dit kon ook op de Heemsteedse Dreef met veel verkeer, dus dan kan het ook op de afrit van deze brug.| 25 oktober 2023 16:38

Het zou heel veilig en handig zijn als er een zebra halverwege de César Francklaan, tussen de Wagnerkade en de Heemsteedse Dreef, zou komen. Oversteken, met name voor kinderen en ouderen, is halverwege de César Francklaan levensgevaardlijk!| 29 oktober 2023 15:53

De parkeervakken in het ontwerp van CF-West zijn 2,3 mtr breed. Onduidelijk is hoe lang deze zijn. Vermoed wordt dat deze, door meer ruimte voor groen (prima!) minder lang worden dan nu. Nu al staan auto's gedeeltelijk voor de oprit omdat deze voertuigen steeds groter lijken te worden. Het afrijden van de oprit naar de rijbaan zal er niet eenvoudiger op worden door minder goed zicht en van 2 kanten komende fietsers (ook op de stoep!). De extra groenstroken dus beplanten met laagblijvende soorten| 29 oktober 2023 16:35

Gehele César Francklaan 30 kilometer per uur.
Ik pleit ervoor vanaf de rotonde voor alle wegen 30 kilometer per uur te hanteren. Een eenduidige instructie aan weggebruikers; een duidelijke norm. De beschildering op het wegdek en de borden kunnen qua prijs geen bezwaar zijn. Door de verbeterde zichtbaarheid van oversteekpunten, voetgangersoversteekplaatsen en struiken/kleine bomen die tussen de aanwezige platanen staan, ontstaat een meer gesloten rijbaan en wordt 30 kilometer per uur logisch.| 29 oktober 2023 16:37

Veiligheid bij oprit van huizen
Bij rijden vanaf een oprit is het noodzakelijk om voldoende zicht te hebben op het verkeer. De beplanting en geparkeerde auto’s moeten dat mogelijk maken. In het ontwerp lijken de parkeerplaatsen verkort te worden. Waar het nu al moeilijk is om veilig de oprit te verlaten als er een SUV of een busje geparkeerd staat, lijkt mij dat een reëel gevaar. Daarbij moeten verkeersstromen voorspelbaar zijn: fietsers dus op het fietspad rijdend in één rijrichting.| 29 oktober 2023 16:38

Onderscheid maken tussen parkeerplaats en oprit
In de weginrichting onderscheid maken tussen parkeerplaatsen en het weggedeelte waar je overheen rijdt naar en vanuit de oprit. Nu de parkeerplaatsen nog verder van de private percelen af komen te liggen, houd ik er rekening mee dat een automobilist zich niet beseft dat het feitelijk een oprit is. Door het aangeven van de grootte van de parkeerplaats blijft mogelijk ook de zichtlijnen voor in- en uitvoegen behouden.| 29 oktober 2023 16:40

Verhoging tussen oprit en fietspad/weg
De huidige verhoging tussen de weg en het fietspad maakt het moeilijk om de straat over te steken met een fiets. Kan, bijvoorbeeld bij de opritten, deze verhoging verlaagd uitgevoerd worden, zodat bewoners veilig naar de overkant van de straat kunnen fietsen? Dat voorkomt, dat men tegen het verkeer inrijdt of over (de dan ook nog eens versmalde) stoep rijdt, omdat men het als te gevaarlijk ervaart om over te steken.| 29 oktober 2023 16:40

Zebrapaden bij zijwegen
Kunnen er bij alle zijwegen een zebrapad gecreëerd worden? De voetganger blijft nu ondergeschikt. Dat terwijl het toch de bedoeling is om minder de auto te gebruiken en meer te bewegen.| 29 oktober 2023 16:41

Opvang water onder de straat
De opvang van regenwater onder de straat om gefaseerd weg te laten vloeien naar de bomen lijkt nu op losse schroeven komen te staan. Gezien de verwachte periodes van hitte en droogte, gecombineerd met hevige regenbuien acht ik dit een essentieel onderdeel van het plan.| 29 oktober 2023 16:42

Rotonde
Om de fietsers voorrang te geven bij het uitrijden van de rotonde is het van belang dat de bestuurder van het voertuig een goede zichtlijn heeft op het fietspad. Is er op de rotonde inderdaad voldoende ruimte om van de rotonde af te rijden en daarna te stoppen voor de fietsers? Ook bij grotere voertuigen? Zowel voor de verkeersveiligheid als voor de doorstroming relevant.| 29 oktober 2023 16:42

Fietsen in twee richtingen
Niet in overweging nemen. Het doet de voorspelbaarheid van verkeersstromen geen goed. Daarnaast zijn de fietspaden hiervoor te smal.| 29 oktober 2023 16:43

Grootte duiker Wagnerkade
Wat mij betreft geen bootjes in de Wagnerkade. Het is een van de weinige plekken waar je nog even groen kunt beleven. Aan beide kanten boten neerleggen, dan blijft er nauwelijks vaarruimte over. Geen natuurbeleving voor de voetganger of fietser. Geen ruimte voor het nestelen en grootbrengen van kroost door eenden, meerkoet e.d. Ook zouden dan de markante bomen ongetwijfeld ook een bezwaar zijn voor de vaart en men die willen opofferen. Zo ook de waterlelies.| 31 oktober 2023 10:29

Ik vraag mij af in hoeverre de Johan Wagenaarlaan veiliger gaat worden… Stoepen worden verhoogt, fietspaden worden breder. Automobilisten moeten half op fietspad half op de autoweg rijden. Als ze elkaar passeren en het is niet goed ingeschat dan word je als fietser geraakt. Als fietser kan je niet uitwijken omdat de stoep verhoogd is. Lijkt mij een gevaarlijke situatie. Bij de inloop van 26 oktober jl dit ook aangegeven. In theorie kon dit niet maar we weten allemaal hoe de praktijk zal worden…| 6 november 2023 00:08

Op 26 oktober was een informatie en inspraakbijeenkomst van de gemeente Heemstede inzake het voorlopige ontwerp.
Ik was daar aanwezig en heb ook een ingevuld formulier achter gelaten .Ik ben woonachtig in complex Spaarnelicht. Met aarzeling reageer ik nu ook officieel via de website zoals gevraagd . De aarzeling was dat de aanwezige ambtenaren voordeden dat alles al beklonken was door het college , het gaat om de wegen en niet om afzet plaatsten of laad losplekken of ambulance (zie emai| 10 november 2023 14:08

Recent hebben wij als bewoner van Cesar Francklaan 125 een brief ontvangen met het herziene plan. Waarbij wij begrepen hebben dat de weg tussen de nieuw aan te leggen rotonde en de brug toch 50 km blijft, vanwege de afwezigheid van aangrenzende woningen. Maar naast "de racebaan" ofwel dat deel van de weg naar en van de brug , liggen toch echt woningen. Waarom daar dan ook net de 30 km zone?| 10 november 2023 16:41

Ik zou graag willen dat het fluisterasfalt gehandhaafd blijft. Dit zal in mijn ogen een groot verschil maken voor de leefbaarheid in de huizen.

Steeds meer auto’s worden elektrisch waardoor het argument dat bij 30 km/u de motor meer geluid maakt dan de banden niet opgaat. Daarbij worden auto’s steeds zwaarder wat een negatief effect heeft op het geluid van de banden. Met name bij regen zal het een groot verschil maken.

Ik hoop dat de gemeente het daarom (weer) in overweging wilt nemen.Login om verder te gaan
refresh

Cancel