Spring naar inhoud

Schetsontwerp herinrichting openbare ruimte

Dit is een totaalbeeld van het eerste ontwerp van de Johan Wagenaarlaan en de César Francklaan. Het schetsontwerp is gemaakt op basis van de resultaten van de vragenlijst onder de bewoners en de informatie die is opgehaald bij de verschillende beleidsvelden van de gemeente Heemstede. De resultaten leest u via deze link.

Algemene maatregelen

De belangrijkste veranderingen die zijn toegepast om de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km/u zijn het toevoegen van een rotonde op de kruising van Johan Wagenaarlaan en Cesar Francklaan. De reden hiervoor is dat de rotonde een remmende werking heeft en dat er minder conflictsituaties optreden. 

Bekijk het totaalbeeld in detail
Schetsontwerp Verkeer en parkeren

De weg wordt versmald. Op de Cesar Francklaan verwijderen wij daarvoor de middenberm en wordt de fietsstrook bij de rijbaan gevoegd. Dit doen we om de fietsers gelijkwaardig te laten zijn aan het gemotoriseerd verkeer. Daarnaast worden op beide lanen fietsoversteekplaatsen halverwege de kruisingen gemaakt om de veiligheid voor fietsers te verhogen. Verder worden er meer zebrapaden gecreëerd. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.

Bekijk het schetsontwerp verkeer en parkeren in detail

Op de tekening is te zien dat op de kruising van de César Francklaan en de Johan Wagenaarlaan een rotonde getekend staat.

Bekijk het schetsontwerp van de kruising in detail

Schetsontwerp bomen

Op de Cesar Francklaan verwijderen wij de middenberm en de bomen op de middenberm. De rijbaan komt in het midden te liggen. De bomen aan de zijkant van de laan blijven staan. De bomen worden, indien mogelijk, op een van de lanen of elders in de gemeente Heemstede herplaatst. Op de Cesar Francklaan komt aan de zijkant meer ruimte voor groen. In beide lanen worden de boomspiegels vergroot. Hierdoor kunnen de bomen beter tot groeien. De historische platanen (zie kaart Cesar Francklaan West en Johan Wagenaarlaan West) blijven staan.

Bekijk het schetsontwerp bomen in detail

Login om verder te gaan
refresh

Cancel