Spring naar inhoud

Voorlopig ontwerp Johan Wagenaarlaan en Cesar Francklaan

De gemeente Heemstede wil de verkeersveiligheid op de Johan Wagenaarlaan en Cesar Francklaan verhogen. Dit doen we door de maximumsnelheid te verlagen naar 30km/u. Om deze maximumsnelheid van 30km/u mogelijk te maken gaan we beide lanen opnieuw inrichten.

We maken daarvoor een nieuw ontwerp voor de Johan Wagenaarlaan en Cesar Francklaan. Bewoners en omwonenden uit Heemstede mogen meedenken over het nieuwe ontwerp.

Bekijk en reageer op het voorlopig ontwerp
Hoe komen we tot een nieuw ontwerp?

Op 13 december hebben we het schetsontwerp gepresenteerd. Verkeerskundigadviesbureau Goudappel en Stedenbouwkundig ontwerpbureau Blau maakte het ontwerp met de resultaten van de vragenlijst en informatie van de beleidsvelden. Tot 11 januari 2023 kon op het schetsontwerp worden gereageerd.

Wij nodigen u uit om het voorlopig ontwerp te bekijken en uw ideeën met ons te delen. Om met ons mee te denken over hoe wij de leefomgeving in deze lanen kunnen verbeteren. De reacties en ideeën die wij ophalen, nemen we mee in het definitief ontwerp.

Terugblik bewonersavond dinsdag 13 december

Op dinsdag 13 december 2022 organiseerden wij een bewonersavond in het raadhuis. Daar hebben wij het schetsontwerp laten zien dat is gemaakt, mede op basis van eerste reacties op de vragenlijst. Een terugkoppeling op basis van de avond en de reacties vindt u hier.

Lees meer op Heemstede.nl Externe link naar de website bloemendaal.nl

Login om verder te gaan
refresh

Cancel