Spring naar inhoud

Definitief ontwerp Johan Wagenaarlaan en Cesar Francklaan

De gemeente Heemstede wil de verkeersveiligheid op de Johan Wagenaarlaan en Cesar Francklaan verhogen. Dit doen we door de maximumsnelheid te verlagen naar 30km/u. Om deze maximumsnelheid van 30km/u mogelijk te maken gaan we beide lanen opnieuw inrichten.

Bekijk het definitief ontwerp
Wat is er tot nu toe gebeurd?

Sinds 2021 werkt de gemeente aan een ontwerp voor de herinrichting van de Johan Wagenaarlaan en César Francklaan. De uitgangspunten van de herinrichting is de wegen veilig inrichten en conform de landelijke richtlijnen voor een weginrichting.
U heeft over het voorlopig ontwerp mee kunnen denken. Naar aanleiding van alle wensen en ideeën hebben we gekeken een aantal aanvullende onderzoeken verricht.

Nota van beantwoording Voorlopig Ontwerp
Nota van beantwoording voorlopig herzien ontwerp
Memo onderzoek doorvaarbare duiker
Notitie kruispunt afweging Johan Wagenaarlaan

Op 5 september 2023 is het voorlopig ontwerp door het college vastgesteld.

Op 13 februari 2024 heeft het college ingestemd met het definitief ontwerp.

Op 14 maart 2024 heeft de raadscommissie Ruimte een zienswijze op het ontwerp gegeven.

Op 7 mei 2024 heeft het college het ontwerp definitief vastgesteld.

Lees meer op Heemstede.nl Externe link naar de website bloemendaal.nl

Login om verder te gaan
refresh

Cancel