Spring naar inhoud

Privacyverklaring

De gemeente Bloemendaal gaat zorgvuldig om met uw privacy en werkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U heeft er recht op dat de gemeente Bloemendaal zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat.

In het kort

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. De Bloemendaal vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (artikel 4 lid 1 AVG). Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres, telefoonnummer of burgerservicenummer (BSN). Maar ook gegevens over bijvoorbeeld uw opleiding, ervaring en uw foto zijn persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij uw gegevens?  

Wij hebben uw gegevens nodig voor het behandelen en terug koppelen van uw bijdragen aan het project. Wij hebben daarom een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van uw gegevens. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens vormt uw toestemming de grondslag (zie uitleg onder ‘Welke gegevens worden verwerkt?’)

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de gegevens die u invoert als u zich aanmeld en registreert bij de website openstad. Hierbij vragen wij naar uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Wie is verantwoordelijk?

Uw gegevens worden op de afdeling Projecten verwerkt, uiteindelijk is het college van burgemeester en wethouders hiervoor verantwoordelijk.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Een aantal medewerkers van de afdeling Projecten en een beperkt aantal directe collega’s en het projectteam hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Zij krijgen alleen toegang tot uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is. Deze personen hebben alleen toegang na het invoeren van een persoonlijke inlog.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door de gemeente Bloemendaal niet langer bewaard dan dat het project loopt (maximaal 1 jaar).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Bloemendaal via privacy@bloemendaal.nl. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens dan kunt u ook met de Functionaris Gegevensbescherming contact opnemen. Verwerken wij uw gegevens alleen omdat u er toestemming voor heeft gegevens? Dan heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Als u dat doet, stoppen wij meteen met de verwerking van uw gegevens.

Meer informatie

De algemene privacyverklaring van de gemeente Bloemendaal kunt u vinden via de volgende link: https://www.bloemendaal.nl/over-de-gemeente/privacyverklaring-gemeente-bloemendaal.

Als u verder vragen heeft over het gebruik van persoonsgegevens door de gemeente Bloemendaal, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Bloemendaal, via het algemene nummer 14 023 of via privacy@bloemendaal.nl. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uw websitebezoek

De website gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel