Spring naar inhoud

Oude voorlopig ontwerp herinrichting openbare ruimte

Dit is een totaalbeeld van het oude voorlopig ontwerp van de Johan Wagenaarlaan en de César Francklaan. Het ontwerp is onder andere gemaakt op basis van de reacties van bewoners. Verkeerskundigadviesbureau Goudappel en Stedenbouwkundig ontwerpbureau Blau hebben het voorlopig ontwerp verder vormgegeven. Gezien de technische en wettelijke eisen is de gemeente gebonden aan regels en is weinig tot geen aanpassing mogelijk. We verzamelen alle reacties.

Bekijk het oude voorlopig ontwerp in detail
Sfeerimpressie

Hier ziet u een sfeerimpressie van hoe de Johan Wagenaarlaan er mogelijk uit kan komen te zien.

Bekijk de sfeerimpressie Johan Wagenaarlaan

Reacties op het voorlopig ontwerp

U kon reageren op het ontwerp door hieronder een reactie achter te laten. 

Reacties

| 31 maart 2023 16:33

De bomen in de middenberm verwijderen is niet te begrijpen.
Ze zijn eindelijk op grootte en dienen het CO2 beleid en dempen het verkeerslawaai .

| 16 april 2023 20:26

Het zou heel mooi zijn om de weg aan 1 kant van de bomen te leggen (daar is het breed genoeg voor) en de bomen te gebruiken als afscheiding Vd weg. Dit laat tevens een veel bredere strook over voor natuur en recreatie

| 20 april 2023 22:36

Jazeker, door de weg dichter naar 1 kant te verplaatsen, kan aan de andere kant een echt park gecreëerd worden, waardoor het grotere toegevoegde waarde krijgt.| 1 april 2023 11:46

Beter de vrijliggende fietspaden behouden. De rotonde is gevaarlijk voor fietsers.

| 12 april 2023 19:26

Helemaal mee eens! Fietspaden vrijhouden van rijweg auto's| 31 maart 2023 15:44

Overbodige ingrepen , totaal niet nodig .
Goed onderhoud van het groen is voldoende.
De rotonde is onbegrijpelijk en gevaarlijk .| 2 april 2023 12:11

Ik vind het plan voor de Cesar Francklaan om het fietspad gelijk te trekken met de rijbaan voor auto’s geen goed idee. De straat nodigt ook na aanpassing nog steeds uit tot (te) hard rijden en de huidige scheiding tussen fietsbaan en rijbaan middels de verhoging/ ‘stoepranden’ lijkt mij veel veiliger. M.I dus geen goed plan.| 17 april 2023 21:08

Johan Wagenaarlaan: goede noodzakelijke wijzigingen.

César Francklaan geldverspilling. Bestaande echt separate fietspaden zijn veel veiliger tov plan fietser samenbrengen met auto's. Het is een belangrijke weg voor (soms slingerende, afgeleide) basisschool- en middelbare scholieren. Qua groen een stap terug met verlies van volgroeide bomen.
Oplossing C.F. voor snelheidsverlaging. In het 1e deel vanaf de brug verkeersdrempels. In het jaren 30 stuk (waar geen middenberm is) wegversmallingen.| 4 april 2023 18:19

Een rotonde is geen verbetering om van de Johan Wagenaarlaan een rustige weg te maken met een regime van 30km/u. De verkeerslichten geven de mogelijkheid om een dosering in te stellen, zodat verkeer vanuit Schalwijk moet wachten op groenlicht voordat het door kan rijden. Dit is de enige mogelijkheid om verkeer in de spits te reguleren en er pauzes zitten in het verkeersaanbod. Veel scholieren kruisen de Johan Wagenaarlaan in de spits richting Hageveld. Het veroorzaakt verkeersonveiligheid.| 11 april 2023 19:08

Er zijn geen wettelijke voorschriften voor een 30 km weg anders dan het verplicht aangeven van 30 km borden. Alle overige CROW voorstellen zijn aanbevelingen en geen verplichtingen. Een fietsstrook op de weg wordt zelfs als onwenselijk gezien door de fietsersbond. Ook de ANWB pleit voor gescheiden fietspaden indien dit mogelijk is. Met het VO worden fietsers onnodig in gevaar gebracht om auto's langzamer te laten rijden. Dit is geen goede ontwikkeling en zeker niet wettelijk bepaald.| 8 april 2023 21:58

Ik vind weinig tot niets terug van eerdere consultaties bij de inwoners. 30 km kan ik bereikt worden door de 30 km bebording en handhaving . Op onderdelen met meer focus op die plekken onderbouwd met tellingen en registratie gegevens van ongelukken veel efficiënter gewerkt worden voor een fractie van gemeenschapsgeld.het is echt onverantwoord zoals nu de plannen eruit zien van een bureau . Inspraak is nu op deze manier een farce. Op geen enkele wijze wordt rekening gehouden met Schalkwijk.

| 18 april 2023 13:34

Ergens in 2014/2015 is toen al het dagelijkse forenzen van/naar Schalkwijk verkeer van/naar Hoofddorp/A4 op 30.000 auto’s per etmaal gemeten. Je zult de tijd om door de JW Laan te gaan zodanig moeten maken dat men de 3 Merenweg zal gaan kiezen gezien de vertraging die je oploopt op de JW laan.| 12 april 2023 18:33

Fietspaden apart houden...veiligheid voor jongeren voorop.| 18 april 2023 13:24

De meest simpelste oplossingen om het autoverkeer en de snelheid daarvan op de Johan Wagenaarlaan naar beneden te brengen zijn: 1. Alle straten van rechts gewoon weer voorrang geven zoals het gebruikelijk is in een woonwijk. Dit kan ook want die zijn al 30km. Geen verhoogde stoepen meer. 2. Geforceerde wegversmallingen toepassen met verhoogde stoepranden met paaltjes zodat je voor een tegenligger moet stoppen 3. Veel hogere snelheid beprekende drempels plaatsen om snelheid te reduceren.| 18 april 2023 13:26

Beste Gemeente,
Dit is weer typisch een voorbeeld van een oplossing voor een niet bestaand probleem. Het verkeer in beide straten geeft geen enkel probleem en voor fietsers en voetgangers is het veilig.
Prima om er 30 kilometer van te maken. Een paar borden en wat extra drempels is dan voldoende. Kennelijk heeft de gemeente geld teveel.
En als de gemeente toch zonodig dit ten uitvoer wil brengen (inspraak is meestal voor de bühne) dan missen wij voorsorteerstroken voor de rotonde.| 18 april 2023 22:43

Veilige vrijliggende fietspaden opdoeken en verplaatsen naar de rijweg om zo 30 km voor auto’s af te dwingen, vind ik geen goed idee.
Bestaande weg zodanig versmallen dat daarmee 30 km de max wordt?
Ook jammer van de bomen op de middenstrook.

En graag een goede ontsluiting houden voor de fietsuitgang Franz Leharlaan 79-81, bestaande pad tot en met wagnerkade in stand houden| 21 april 2023 12:40

Wat een verspilling van geld. Veilige fietspaden en volgroeide bomen weghalen. Dat gezegd hebbende wordt er geen rekening gehouden met de toename van de hoeveelheid snelle elektrische fietsen. De gebruikte richtlijnen houden hier duidelijk geen rekening mee. Er is niet alleen teveel verkeer, er zijn ook teveel soorten verkeersmiddelen. Het zijn straks de e bikes die onze schoolgaande kinderen omver rijden, simpelweg omdat er geen ruimte is om uit te wijken.| 21 april 2023 16:17

De hele verbouwing van het stuk Ceasar Francklaan vanaf stoplicht J.Wagenaarlaan tot aan Wagnerkade is pure geldverspilling! Snelheid remmende maatregelen in de huidige situatie kan prima voor een heel stuk minder geld. Al het groen is nu net lekker aan het groeien in de middenberm dus Gemeente, denk daar nog eens opnieuw over na! Het geld hoeft niet op he...| 21 april 2023 22:04

Verander de verhoogde fietspaden op de CF laan niet!. Het inzetten van fietsers (veelal jeugd op weg naar school) om auto's te dwingen 30 te rijden kan echt niet.| 1 april 2023 16:49

Veel mensen fietsen tussen de huizen Franz Lehárlaan 79-81 (punt A) de César Francklaan (punt B) op. Op dit moment kan je gemakkelijk van het voetgangerspad op punt A naar het fietspad van punt B fietsen. Een fietser gaat heel kort tegen de richting in, maar fietst iig niet op het voetgangerspad. Met het voorlopige design forceer je fietsers van punt A over het gras te gaan (of voetgangerspad) om het fietspad op punt B te bereiken. Kan dit meegenomen worden in het design om het te voorkomen?| 2 april 2023 14:04

De rotonde vind ik een goed idee. Op andere plekken hebben rotondes goed gewerkt voor doorstroming en veiligheid. Ik hoop dat de drempels hoog genoeg zullen zijn om de snelheid te breken omdat het niet normaal is hoe hard er gereden wordt tussen Wagnerkade en C.Francklaan op de j.wagenaarlaan. Gevolg: gevaarlijk en geluidsoverlast. Tevens zou het fijn zijn als het zg. fluisterasfalt gebruikt gaat worden

| 20 april 2023 19:15

Zie de rotonde Herenweg/Kerklaan/Geleerdenwijk wat een genot was datstoplichten weg.| 3 april 2023 19:46

De kruising J Wagenaarlaan met M. Vermeulenlaan en Offenbachlaan staat vaak geblokkeerd door wachtend verkeer voor de geopende Schouwbroekerbrug. Door hier een minirotonde te maken creëer je meer mogelijkheden voor het verkeer uit de M. Vermeulenlaan en Offenbach/Ravel-laan om linksaf de J Wagenaarlaan op te rijden richting Heemstede centrum.| 18 april 2023 13:26

Deze maatregelen zullen er voor zorgen dat het dagelijkse forenzen van/naar Schalkwijk verkeer (30.000 auto’s per etmaal is gemeten) van/naar Hoofddorp/A4 de 3 Merenweg zal gaan kiezen gezien de vertraging die je oplooptop de JW laan.
Er zullen bij herhaling tot vervelends aan toe 30km borden geplaatst moeten worden.

| 20 april 2023 19:17

Verkeersborden niet nodig alle binnenwegen 30km in heel Heemstede.| 18 april 2023 13:41

De verhoogde parkeerplaatsen op de JW laan laten onvoldoende ruimte om normaal in en uit de auto te kunnen stappen. Hierdoor ontstaat nog meer gevaar voor fietsstrook verkeer door opengaande auto deuren en in/uitstappende passagiers. De weg moet nog verder versmald worden. Dit zorgt direct voor snelheidsverlaging door de weggebruikers.| 20 april 2023 18:18

Voorrangssituatie op rotonde is onduidelijk, en dus onveilig.
Verhoogde fietspaden opheffen is een slecht idee. Vermindert de veiligheid.
Ontbreken van middenstreep op de weg is onveilig.
Huidige middenbermbegroeiing moet gehandhaafd. Snelheidsreductie met drempels. Is veel voordeliger dan dit ambitieuze plan.| 20 april 2023 21:39

Een heel mooi ontwerp, echter ontgaat mij de noodzaak de huidige fietspaden op de cesar Frank laan aan te passen. Momenteel fietst men daar nu veiliger dan wanneer het fietspad onderdeel van de autoweg gaat worden. Dat men in een drukke stad hiervoor kiest is begrijpelijk, maar voor de cesar Frank laan drie stappen terug in veiligheid en een onnodig aanpassing. Gelieve dit in overweging te nemen indien de aanbesteding duurder uitvalt en ga voor effectiviteit mbt de rotonde.| 23 april 2023 12:02

Stichting Veilig Verkeer Heemstede is door een aantal bewoners benaderd met de vraag wat zij vindt van het voorlopig ontwerp:• Het laten vervallen / opheffen van de huidige losliggende fietspaden op beide lanen en alleen fietsstroken: geen goed idee: fietsers worden gebruikt om auto's af te remmen (terwijl ze nu vrijliggende fietspaden hebben), de wegen worden onveiliger voor fietsers die dan worden gemengd met vrachtverkeer en stadsbussen. Handhaving huidige inrichting bespaart bomenkap.| 23 april 2023 12:04

Stichting Veilig Verkeer Heemstede is door een aantal bewoners benaderd met de vraag wat zij vindt van het voorlopig ontwerp :• Adviseert de wegen voor autoverkeer smaller te maken en 30 km af te dwingen door asverleggingen/wegversmallingen/plateaus.
Mail adres : stichtingveiligverkeerheemstede@xs4all.nl| 31 maart 2023 11:31

verkeersdrempel ter hoogte van huizen Franz Lehárlaan 81-89 zou meer verplaats moeten worden naar het westen. Hierdoor hebben de bewoners minder last, geluidshinder van drempel, doordat de drempel verder verwijderd is van huizen en tuinen.| 17 april 2023 20:18

Namens de Fietsersbond afdeling Heemstede wil ik aandacht vragen voor de stoepranden van beide ontwerpen. Het plan is door ons al van een positief advies voorzien, op de schetsen is niet duidelijk welke vorm de stoepranden hebben. Wij hebben een grote voorkeur voor maximaal gebruik van schuine stoepranden. Misschien kunnen we daar nog contact over hebben. M vr.gr. Guus van Dee| 18 april 2023 14:50

Ondanks telefonisch overleg met de gemeente wordt er niet gekeken naar de aansluiting op de parkeerplaats van de Händellaan. De aansluiting is niet logisch en kan zelfs gevaarlijk zijn voor fietsers. Waarom gaat alles zonder visie…. Zo jammer allemaal…| 20 april 2023 22:34

Ik mis enigzins het grote geheel. Uiteraar willen we graag dat er veel groen en rustige straten zijn om ons heen, maar deze 2 grote straten verwerken een grote hoeveelheid auto's. Er zullen grote nadelen ontstaan als de doorstroming niet meer goed verloopt. In eerste instantie voor de lucht kwaliteit, als het vaak vast staat, maar ook op de moraal van de automobilist, die geïrriteerd voorbij de slingerende groepjes fietsers racet, wat de veiligheid niet ten goede komt.

| 21 april 2023 13:47

dit horen geen doorstroomstraten te zijn. u woont duidelijk ergens anders| 23 april 2023 12:06

Stichting Veilig Verkeer Heemstede is door een aantal bewoners benaderd met de vraag wat zij vindt van het voorlopig ontwerp en de notitie van 18 april 2023 van het college van B&W van Heemstede:

• Aansluiting Johan Wagenaarlaan op de César Francklaan via een rotonde ipv huidige stoplichten: goed idee! Dit werkt in Schalkwijk ook uitstekend| 31 maart 2023 13:39

Vooral de Cesar Francklaan in het deel met profiel B-B wordt echt heel mooi! Het zou helemaal prachtig zijn als we het net zo fijn inzaaien als aan de andere zijde van de brug en, naast een extra speelplek, de rest lekker wild laten begroeien.| 2 april 2023 20:50

Het is goed dat er eindelijk iets gedaan wordt aan de verkeerssituatie in dit gebied. Met name het kruispunt César Francklaan en de Johan Wagenaarlaan. In de schets is het onduidelijk of hier ook stoplichten gaan komen. Voor fietsers en verkeer vanuit de drukbezochte parkeerplaats zal de toegang door de drukte voor lastige situaties zorgen. Er is van en naar de brug de hele dag sprake van een constante stroom van veel verkeer waar je moeilijk kan gaan invoegen.| 2 april 2023 20:59

Ten tweede denk ik dat het nog beter zou zijn om de fietspaden te verhogen tot hetzelfde niveau als de parkeerplaatsen. Er fietsen veel scholieren de hele dag. Het lijkt me veiliger als de scheiding tussen fiets en auto nog beter wordt afgebakend. Ook beter zou het zijn als de 2 straten vanaf de brug ieder eenrichtingverkeer zou worden. (Cesar Franck heen naar Dreef en Johan Wagenaar terug van Dreef) Dan geef je de fietser en de buurt echt minder overlast.| 4 april 2023 17:53

Voer de rotonde uit in twee stroken met biggeruggen rechtsaf rechtdoor binnenring voor Johan wagenaarlaan rechtdoor césar francklaan zohouden gescheiden fietspaden alles valt of staat met handhave, vlak
Na de schouwbroekerbrug een drempel, in toekomst veel verkeer gezien het bouwvolume in schalkwijk| 14 april 2023 14:44

Blijft linksaf Bartoklaan>Wagenaarlaan mogelijk?| 20 april 2023 19:11

Prima plan
Zelfde afkeuring was bij de kruising Herenweg Kerklaan. Wat een opluchting toen de verkeerslichten vervangen werden door een rotonde. Nu altijd doorstroming. Het grootste probleem zal hier de brug worden. Oponthoud en na opening groot verkeersaanbod. Doseerlicht op de brug richting Heemstede?| 21 april 2023 21:51

Wanneer er een brug gecreëerd wordt bij de kruising van de Cesar Francklaan en de Wagnerkade is het mogelijk om Wagnervaart door te trekken, waarmee er 27 woning direct aan open vaarwater komen te liggen. Een enorme waarde ontwikkeling en mooie toevoeging voor recreatie. De brug zou dan direct een mooie verkeersdrempel zijn voor de Cesar Francklaan. Dit vraagt wel om een hoger budget, maar levert ook heel veel waarde op.| 21 april 2023 22:12

De maatregelen om er een 30 km zone van te maken zijn zeker niet toereikend. Geen enkele automobilist rijdt hier straks intuïtief 30 km per uur. Het beeld schets nog steeds een 50 km weg, alleen net iets anders ingedeeld. Het lijkt er op dat gewenste capaciteit van beide wegen, de ontwerpers hebben gedwongen om de doorstroom in stand te houden. Men zal gewoon > 50 km/uur blijven rijden, zoals het nu ook al gebeurd. Hou het dan maar bij een 50 km weg. Dit gaat alleen frustratie opleveren.| 23 april 2023 12:49

Met de fiets (en auto) vanuit de Franz Schubertlaan oversteken om linksaf de Johan Wagenaarlaan op te gaan is erg onoverzichtelijk. Door de bomen heb je geen goed zicht. Op deze route rijden veel scholieren.
Ik ben erg blij dat er een tweede zebrapad in het ontwerp staat. Dit maakt het mogelijk om voor ons veilig over re steken. Een alternatief is een gelijkwaardig kruispunt.
MvGr PetraLogin om verder te gaan
refresh

Cancel